ДІТИ

Основний курс.

      Основний курс спрямований на планомірний розвиток чотирьох основних навичок володіння англійською мовою (говоріння, сприйняття на слух, читання і письмо) Вивчення граматики, поповнення словникового запасу, яким на уроках приділяється достатня увага, перш за все розглядаються, як головні інструменти до того, щоб дитина навчилася правильно і природно говорити по-англійськи. Заняття дозволяють Вашій дитині досягти свободи у використанні мови, отримуючи задоволення від спілкування з однолітками на цікаві теми. Кожен урок допомагає не тільки підвищувати рівень володіння англійською мовою, але і розширювати кругозір, удосконалювати навички соціального спілкування, пізнавати навколишній світ за допомогою мови.

Розмовний курс.

      Розмовний курс дає можливість ефективно розвивати навички спілкування, вчить спонтанності і природності мови, швидкості при формулюванні думок англійською мовою. Дитина вчиться ефективно орієнтуватися в різних мовних ситуаціях, позбавляеться від мовного бар’єру і починає активно застосовувати англійську для спілкування на найрізноманітніші теми.

PSP.

      Це заняття будується за принципом самостійної роботи під керівництвом викладача. Головна перевага цих занять полягає в тому, що вони базуються на тому матеріалі, який потрібен / цікавий саме Вашій дитині. Припустимо, він захоплюється спортом., їздить в міжнародні спортивні табори, і йому хотілося б поповнити свій словниковий запас в спортивній тематиці в більшому обсязі, ніж це було на основних уроках. Заняття за індивідуальною навчальною програмою якраз і дадуть дитині таку можливіст. Таким чином, все що цікаво Вашій дитині у вивченні англійської мови, але в силу інтенсивності курсу не було включено в основні уроки — ставати темою занять по ЙОГО індивідуальній навчальній програмі.

Індивідуальна консультація.

      Консультація може йти далеко за рамки навчальної програми і проходити в формі питань — відповідей, моделювання мовної ситуації, в якій дитині доведеться опинитися в реальному житті (наприклад, здача усної частини мовного іспиту, співбесіду при прийомі в зарубіжні школу або вуз), редагування тексту реферату або твору і багато іншого.

Дорослі

Основний курс.

      Основний курс спрямований на планомірний розвиток чотирьох основних навичок володіння англійською мовою (говоріння, сприйняття на слух, читання і письмо). Кожен урок унікальний, так як створюється викладачем «з нуля», виходячи з інтересів і потреб учасників групи, використовуючи навчальні посібники Oxford University Press, а також неадаптивних автентичних матеріалів (новинні сюжети, статті з електронних і друкованих журналів, статті інтернет видань, відеокліпи, уривки з кінофільмів і т. д.). Викладач розробляє до них завдання такої міри складності, з якими Ви в змозі впоратися, виходячи з Вашого рівня знань. Ви починаєте говорити по-англійськи вже з першого заняття, навіть якщо це Ваші перші кроки в оволодінні мовою.

Розмовний курс.

      Розмовний курс дає можливість ефективно розвивати навички спілкування, вчить спонтанності і природності мови, швидкості при формулюванні думок англійською мовою. Спектр тем для обговорювання під час таких занять дуже широкий і зможе задовольнити найрізноманітніші потреби і інтереси у вивченні мови.

Спецкурс.

      Кожне заняття спецкурсу відповідає на питання «як» і направлено на відпрацювання практичних навичок спілкування англійською мовою в реальних життєвих ситуаціях. Один урок — одна закінчена тема. Наприклад: як взяти машину на прокат, якк заявити про втрачений багаж, як вирішити проблему в ресторані, як оформити повернення податкової вартості в аеропорту і т. д.

Індивідуальна навчальна програма.

      Такі заняття передбачають Ваше самостійне навчання під керівництвом викладача. Вони дають Вам можливість сфокусуватися на цікавій саме Вам темі, проблемі або мовному аспекті (лексиці, граматичні структури, вимова, сприйняття на слух, написання листів і т. д.). План цих занять обговорюється з викладачем на початку кожного місяця і коригується залежно від Ваших успіхів. Припустимо, Вам крім загальної англійської, хотілося б попрацювати з лексикою в бізнес-контексті. Для заняття за індивідуальною навчальною програмою викладач може підготувати для Вас завдання, які допоможуть розвивати Ваш словниковий запас саме в сфері бізнесу.

Індивідуальна консультація.

      Таке заняття забезпечує індивідуалізований підхід до організації вашого навчального процесу і сприяє ефективному досягненню саме Ваших цілей у вивченні мови. Викладач прояснює матеріал, який викликав труднощі, працює з Вашими помилками, допомагає ставити вимову, працює над природністю, багатством і побіжністю Вашої мови, і тим самим виводить Вас на якісно новий рівень грамотного володіння мовою. Консультація може йти далеко за рамки навчальної програми і проходити в формі питань-відповідей на цікаві для Вас, моделювання мовної ситуації, в якій Вам доведеться опинитися в реальному житті (наприклад, проходження інтерв’ю для отримання роботи, здача усної частини мовного іспиту, співбесіду при прийомі в вуз і т. д.), редагування тексту майбутнього виступу або презентації та багато іншого.